386749_134826400010941_1347170276_n

آخرین آمار صادرات و واردات غیرنفتی کشور به نقل از گمرک کشور.
نگاهی به آمار واردات گندم کشور و افزایش وابستگی به قوت غالب مردم به عنوان استراتژیک ترین محصول غذایی، راه حل فوری برای رفع نگرانی جدی درباره وابستگی به این محصول را می طلبد.
متاسفانه با بررسی آمار واردات کشور در 9 ماهه نخست سال جاری، این مساله دوباره تایید می‌شود که ایران در تامین محصولات اساسی کشاورزی وابستگی بیش از اندازه به خارج از کشور دارد.
مساله‌ای که با کمی تامل در آن به نامطلوب بودن آن پی خواهیم برد.
یکی از مهم‌ترین اصول در اقتصاد کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد از عوامل خارجی است. به عبارت دیگر باید مسیر رشد اقتصاد به سمتی باشد که در آن وابستگی به خارج در تامین محصولات اساسی کشور روز به روز کمتر از گذشته شود. چرا که تامین امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های راهبردی در تامین امنیت کشور است.
در این میان گندم مهم‌ترین موادی است که قوت غالب مردم شناخته می‌شود.
حال باید دید وضعیت تامین این محصول در کشور چگونه است و چه میزان از آنها از خارج تامین می‌شود.
بر اساس گزارش منتشر شده، بیشترین میزان واردات را گندم به خود اختصاص داده است که عددی برابر با یک میلیارد و 882میلیون دلار و با سهم ارزشی 5 درصد از کل واردات کشور است!
با این وضعیت گندم یکی ازمهمترین واردات و استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی است که در تامین امنیت غذایی نقش اصلی را ایفا می‌نماید و متاسفانه قوت غالب مردم به خارج از کشور وابسته میباشد. برای بررسی عمیق‌تر لازم است تا تراز تجاری این محصول مهم را در چند سال اخیر بررسی نمود. که نمودار رسم شده نشان دهنده تراز تجاری گندم در سه سال گذشته است. همانطور که مشاهده می‌شود تراز تجاری این محصول طی سال گذشته منفی‌تر شده است. این عدد نشان‌ دهنده میزان وابستگی کشور در تامین این محصول می‌باشد. نکته قابل توجه این است که در طول این 3 سال هیچ‌گاه تراز تجاری صفر نشده است.
این وضعیت در حالی است که اکثر کارشناسان حوزه کشاورزی اذعان دارند که کشور ایران توانایی تولید و تامین نیازمندی‌های خود و حتی بیش از آن را دارد. پس باید گفت که ظرفیت‌های موجود در کشور برای کشاورزی بالقوه مانده و فعال نشده است.