185728_134928906667357_904461618_n

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر روز گذشته دو شنبه ۱۸ دی ماه یوسف ندرخانی کشیش کلیسای ایران پس از گذشت ۱۹ روز و زود‌تر از موعد، با آزادی مشروط از زندان لاکان رشت آزاد شد. گفتنی است، وی می‌بایست مدت ۴۵ روز را در زندان سپری می‌کرد که با حکم آزادی مشروط مابقی محکومیت وی بخشیده شد.