541793_135851416575106_1110536777_n

ماموران زندان گوهر دشت روز گذشته خطوط تلفن زندانيان را قطع کرده اند.
روز پنجشنبه تلفنهای محل ملاقات زندانيان قطع بود فقط از ساعت ۸ تا ۹ صبح يک خط تلفن قابل استفاده بود. اين در حالی بود که برای همين يک خط زندانیان بایستی ساعتهای زیادی در انتظار نوبت خود برای تماس با خانواده هايشان در صف بودند تا هرکدام به مدت يک دقيقه تماس بگيرند.
زندان‌بانان از هر وسیله‌ای برای فشار و آزار و اذیت زندانیان استفاده میکنند ؛قطع گاه بیگاه تلفن قطع وسایل گرمایی و آزار‌های جسمی نمونه‌های کوچکی از فشاری است که روزانه بر زندانیان میاید.