197141_158690107624570_381819600_n

روز جمعه بیست ودوم مارس یک منبع امنیتی سعودی اعلام کرد یکی از اعضای شبکه جاسوسی دستگیر شده در این کشور بارها به ایران سفر کرده و در شهر مذهبی «قم» به تحصیل پرداخته است.
وزارت کشور پادشاهی سعودی روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد، 18 عضو یک شبکه جاسوسی از جمله یک شهروند ایرانی، یک شهروند لبنانی و 16 شهروند سعودی را در به دنبال عملیات مشترک وزارت کشور و اداره اطلاعات، دستگیر کرده است.
به گزارش روزنامه سعودی «الوطن»، یک شهروند سعودی عضو این شبکه جاسوسی بارها به ایران سفر کرده و در دانشگاهی در شهر قم در مقطع دکترا به تحصیل کرده بود.
یکی از نزدیکان وی در گفت و گو با روزنامه «الوطن» اظهار داشت که او در سخنرانی هایش بر «اعتدال و میانه روی در اندیشه» تاکید می کرده است.