1013972_282100178601337_2124071664_n

در ارزیابی از کسب کرسی ریاست جمهوری اسلامی توسط حسن روحانی، در بین نیروهایی که برای سرنگونی رژیم تلاش می کنند، دو نظریه بیشتر مطرح شده است.

گروهی بر این باورند که انتخاب روحانی محصول توافق با ولی فقیه، به منظور فریب مردم و مهار بحران است. انجام یک انتخابات فرمایشی، سابقه امنیتی نظامی حسن روحانی، مواضع ارتجاعی و محافظه کارانه و عضویت مداوم وی در شورای عالی امنیت رژیم و این که او همواره از ولایت فقیه و شخص خامنه ای دفاع کرده و …، پارامترها و دلایل اساسی این تحلیل و نتیجه گیری است.
گروه دوم بر این باورند که روحانی با همه سوابقی که گروه اول شمارش می کند و می توان به آن موارد بسیار دیگر را هم اضافه نمود، به خامنه ای تحمیل شده و از این زاویه یک شکست فاحش برای ولی فقیه است. من از نظریه دوم دفاع می کنم. چرا؟
لطفا برای ادامه مطلب به این سایت مراجعه کنیدhttp://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42670%3A2013-06-25-05-33-19&catid=11%3A2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42670%3A2013-06-25-05-33-
http://www.hambastegimeli.com