10494632_311519509008295_4511214867292605376_n

روز جمعه 27 ژوئن 2014 برابر با 6 تيرماه 1393 گردهمايي سالانه اپوزسيون اصلي رژيم ايران در فرانسه و در سالن ويلپنت شهر پاريس برگزار مي شود.
رسانه های خبری، شرکت نمایندگان بیش از 300 انجمن و تشکل ایرانی در اين گردهمايي اعلام کردند. در گزارشی که در دهها پایگاه خبررسانی از جمله پايگاه خبري گاردين منتشر شده چنين مي خوانيم:

Iran Dissidents to March on Paris

«بیش از 300 انجمن ایرانی از سراسر جهان، در تلاش برای بسیج «همه برای آزادی»، یک گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در 27ژوئن شرکت می کنند.
(این) کازار پنج قاره و سه نسل از ایرانیان را شامل می شود و به روشنی این پیام را که همهٴ ایرانیان در آن مشترک هستند، خواهد فرستاد: «نه به دیکتاتوری آخوندها و به دعاوی میانه روی توسط آخوند روحانی و آری به تغییر دموکراتیک در ایران».
انجمنها از سراسر اروپا، آسیا، آمریکا، کانادا و استرالیا هستند و شامل طیف وسیعی از روشنفکران، مبارزان سیاسی و حقوق بشری، مبارزان حقوق زنان، مؤسسین شرکتها، متخصصان در بسیاری از حرفه ها و دانشجویان می شوند. بسیاری از نمایندگان انجمنها نیز از اقلیتهای قومی و مذهبی هستند.
علاوه بر تلاش متداول، کارزار اینترنت و شبکهٴ اجتماعی نیز امسال برای گردهمایی بزرگ ایرانیان در یک بعد کاملاً متفاوت (به آن) اضافه شده است.
به گفته سازمان دهندگان، یک جنبهٴ جدید تلاش برای فراخوان، شرکت ایرانیان جوان است که در ابعادی بی سابقه در مقایسه با هر موقعیت دیگری، درگیر شده اند. نقش فعال انجمنهای زنان ایرانی یک خصیصه جدید دیگر از تلاشهای امسال است.
مجموعه گوناگون گروهها و جوامع ایرانی که در پایتخت فرانسه گردهم خواهند آمد، همه به حمایت از تغییر دموکراتیک در ایران متعهد شده اند
مخالفان (رژیم) ایران همچنین تأکید خواهند کرد، مردم سرکوب شده ایران به شدت در تلاش برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی افراط گرا هستند؛ (آنها) از دولتهای غربی نیز خواهند خواست تا نقض وحشیانهٴ حقوق بشر را به دلیل مذاکرات هسته یی کنونی، نادیده نگیرند.
انجمن ها افزایش شدید اخیر اعدامها در ایران (در دوران) روحانی را محکوم می کنند؛ به طور خاص اعدام زندانی سیاسی غلامرضا خسروی، که 12سال از عمر خود را تحت شکنجه در زندان گذراند تا سرانجام در تاریخ اول ژوئن در تهران تنها به «جرم» همکاری و ارائهٴ کمک مالی به مقاومت (ایران) حلق آویز شد.
انجمنهای (ایرانیان) همچنین به همهٴ مردم آزادیخواه دنیا فراخوان خواهند داد که صدای خود را در حمایت از مقاومت ایران (تحت هدایت) رئیس جمهور منتخب (این مقاومت) مریم رجوی بلند کنند و از برنامه وی برای تغییر رژیم به عنوان بهترین چشم انداز برای یک ایران آزاد و دموکراتیک پشتیبانی نمایند».
صفحه فيس بوك «بگونه» نيز به سهم خود اخبار و گزارشهاي اين گردهمايي را انتشار خواهد داد. همچنين تعدادي از همكاران «بگونه» در اين گردهمايي حضور خواهند داشت.
براي دست اندركاران اين گردهمايي بزرگ آرزي موفقيت مي كنيم و از همه هم وطنان خود مي خواهيم در مشاركت در اين گردهمايي و اطلاع رساني به ساير هم وطنان نهايت سعي و كوشش خود را بنمايند.
به باور ما اينجاست كه اتحاد و همبستگي ملي و مبارزاتي ما ايرانيان براي آزادي سرزمينمان معني و مفهوم پيدا مي كند.
پيش بسوي اتحاد و همبستگي ملي