Untitled-1

قاضی فدرال آمریکا ویلیام کارفینکل، روز چهارشنبه (۱۱تیر) با درخواست مرخصی با وثیقه برای مظفر خزاعی متهم ارسال اطلاعات حساس به رژیم ایران موافقت نکرد.
وی گفت ”به دلیل این که ممکن است او از کشور فرار کند با درخواست مرخصی برای مظفر خزاعی ۵۹ساله که خواسته است تا پیش از برگزاری دادگاهش بیرون زندان باشد، موافق نیست“.
اما وکیل وی گفته موکلش می خواسته به عنوان استاد دانشگاه در ایران استخدام شود و هدفش جلب نظر دانشگاه بوده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، مظفر خزاعی متهم است که سعی داشته اطلاعات سرقتی اختصاصی درباره « برنامه مشترک جنگنده بمب افکن F-۳۵» و همچنین موتورهای جت نظامی را به ایران منتقل کند. مأموران گمرک آمریکا این اطلاعات و اطلاعات دیگری را حدود ۹ماه پیش، در محموله ای که با برچسب لوازم خانگی قرار بود به ایران ارسال شود، پیدا کردند.
کریشنا پتل، دادستان آمریکایی می گوید مقامات آمریکایی نگران آن هستند که دولت ایران ممکن است به آن تجهیزات دسترسی داشته باشد.
مظفر خزاعی در ماه گذشته به هنگام سفر به تهران، در فرودگاه نیوآرک لیبرتی، در نیوجرسی بازداشت گردید.
در پرونده هایی که روز سه شنبه به دادگاه او ارائه شد، دادستانها گفته اند بررسی ایمیل های خزاعی نشان می دهد که وی از سال ۲۰۰۹، به دانشگاهی در ایران اسناد مربوط به برنامه « جنگنده بمب افکن مشترک» را ارسال می کرده است. دادستانها گفتند در یک ایمیل، مظفر خزاعی نوشته است که اسناد ارسالی، « تحت کنترل بسیار است… . و من ریسک بزرگی
می کنم».

#ایران #جاسوس_ رژیم #بگونه#