1460656_316917525157922_721330389_o

 

زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی بیانیه ای حمایت خود را از گزارش سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران را بیان کردند و در تایید آن آمادگی خود را برای شهادت دادن در هر دادگاه و مرجع بین المللی اعلام نمودند و بیانات کذب مسئولین رژیم ولی فقیه که سعی در پنهان کردن جنایت خویش هستند را محکوم کردند. این بیانیه جهت اطلاع عموم و انتشار در رسانه ها در « اختیار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
با احترام،
اینجانبان زندانیان سیاسی زندان زاهدان حمایت خود را از گزارش دبیر کل محترم سازمان ملل متحد و نماینده ویژه آن جناب آقای دکتر حمد شهید در خصوص نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران اعلام نموده و همچنین پاسخهای غیرمنطقی و نابخردانه مقامات ایران را نسبت به این بیانیه محکوم می نماییم.

متاسفانه مقامات ایران به جای اینکه به مصوبات و بیانیه های جوامع جهانی و سازمانهای بین المللی احترام بگذارند سعی دارند همه آنها را مغرضانه جلوه دهند و اعمال وحشیانه خود را توجیه نمایند که در این خصوص اینجانبان اعلام می داریم که ما اسناد زنده این نقض حقوق بشر در ایران بوده و آماده ایم به عنوان یک شاهد زنده این فجایع را به تمام ملتهای دنیا در هر دادگاهی و در هر محکمه جهانی ثابت نماییم .
زندانیان سیاسی زندان زاهدان
۲۷شهریور۱۳۹۳
#ایران #بیانیه #زندانیان_سیاسی_زندان_زاهدان #سازمان_ملل #اعتراض #بگونه