10496026_414153322078246_8197795412569845499_o

بگونه: روزنامه حکومتی وطن امروز متعلق به باند خامنه‌ای در مقاله اي با عنوان «خيانت در خط مقدوم» ضمن پاسخ به آخوند روحانی تیم مذاکره‌کننده رژیم را متهم به خیانت کرده است. به‌نوشته این منبع برخلاف ادعای روحانی خیانت نه در پشت جبهه مذاکرات هسته‌یی بلکه در خط مقدم آن است.

روزنامه حکومتی وطن امروز در مقاله خود نوشت:
«وقتی آقای روحانی در سخنرانی جشن 22 بهمن از «خیانت پشت جبهه» می‌گوید؛ دیگر نمی‌توان به‌سادگی از کنار این موضوع گذشت. حالا که موضوع خیانت به میان آمد و خدای ناکرده ممکن است تحت این گزاره، برخی مسائل مذاکرات هسته‌یی برای مردم وارونه جلوه داده شود؛ نباید واقعیات را پنهان یا کتمان یا پای برخی مصالح ذبح کرد. قضاوت واقعی از تحولات و مقاطع مهم، زمانی صورت می‌گیرد که گزاره‌ها و رویدادهای واقعی در اختیار مردم قرار گیرد. در همین موضوع توافق 2مرحله‌ای، رفتار تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی ایران کاملاً مشخص بوده است. آقای ظریف در حالی صراحتاً از برنامه خود در مذاکرات برای تحقق توافق هسته‌یی در یک مرحله سخن می‌گوید که این اظهارنظر او خلاف واقع است. حداقل با استناد به چند گزاره قطعی می‌توان نشان داد آقای ظریف برای توافق یک‌مرحله‌ای هسته‌یی مذاکره نمی‌کرده است. اگر قرار است مردم با خائنان آشنا شوند، نباید یادآوری رویدادها برای آقایان ناخوشایند باشد. آقای روحانی از خیانت پشت جبهه می‌گوید؛ در حالی که ایشان نباید از اعتراضها نسبت به طرح دغدغه‌های حزبی توسط آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا عصبانی شود. در پایان باید گفت خیانت جایی است که توافقی بدون لغو همه تحریمها صورت گیرد».

#بگونه#خط #مقدم# جبهه #روزنامه# وطن_امروز #ظریف# کری