10896354_415840258576219_5687435163374397517_o

بگونه : در روزگاری که شاهد آن هستیم که در بسیاری از کشورها در دست بچه هایی که هنوز زبان باز نکرده اند تا تکلم آب و بابا را بخوبی ادا کنند اما قادرند تا با موبایل و تلویزیون و دنیایی از بازیهای پیشرفته سر و کله بزنند، چه ناباورانه خواهد بود که آدم بزرگهای سرزمین پهناوری بنام ایران، مظلومانه هنوز گریبانگیر چه آرزوهای کوچکی هستند! مردم کوهستان «موگرایی» از توابع بخش مركزي شهرستان كوهرنگ در استان چهارمحال بختياري در وضعيت معيشتي نامناسبي به سر ميبرند. روستاهای این دهستان با کمترین امکانات و بیشترین مشکلات در حال زندگی هستند.
بر اساس گزارشات دريافتي، نداشتن محل زندگی مناسب، نداشتن آب شرب مناسب، نبود امکانات درمانی و خدمات بهداشتی و… از مهمترین مشکلات روستاهای این منطقه است. و اما این مردم به همراه کودکانشان، حتی از داشتن شبکه های تلویزیونی نیز محرومند و هیچ گونه امکاناتی در جهت گرفتن شبکه های تلویزیونی در اختیار ندارند.
این ظلم و این بیداد تا چنین حجمی از نابرابریها که در مقابل آن اختلاسها و دزدی و باند بازیها قرار دارد می بایست صدای اعتراض هر ایرانی آگاه شود.

#ایران #محرومیت #اختلاس #اعتراض #بگونه