#بگونه: نوشته ای از صالح کهندل زندانی سیاسی محبوس در زندان گوهردشت کرج :
روزی فردی وارد کافه حاجی عزت شد و درخواست غذای مجانی کرد که برای او آبگوشتی آوردند و طرف در حین خوردن ان چشمش به تکه پارچه ای در داخل غذا افتاد و گفت: این دیگه چیه حاجی عزت؟؟!
حاجی عزت ان تکه را از داخل غذا دراورد و با خونسردی کامل گفت: عزیزم تکه گونی است. مرد با تعجب گفت: تکه گونی داخل ابگوشت؟! حاجی عزت گفت: نکند انتظار داشتی هم ابگوشت مفتی بخوری و هم از داخل ان قالیچه سلیمان در بیاید؟
چند مدتی است که رسانه های رژیم شب و روز صحبت از حقوق سرسام اور چند ده میلیونی و بعضا چند صد میلیونی میکنند و ناله سر میدهند که چرا و چگونه مقامات در دولت به اصطلاح تدبیر و امید به خود اجازه میدهند اینگونه به
راحتی کامل از بیت المال دزدی های علنی بکنند. حال باید گفت: حکومتی که در تمام طول عمر خود تا توانسته انسانهای فداکار و دلسوز وطن را قلع و قمع کرده، یا مجبور به ترک وطن، یا انها را به زندان انداخته و دولت سراب ان با
شیادی حقه بازی خود را به مردم تحمیل کرده انتظار دارد مدیران پاک دست و عابد و زاهد داشته باشد.
نکند روحانی انتظار داشت به جای کفتاران و شغالها که به گرد او حلقه زدند و در رویای غارت و چپاول بیشتر مردم ایران هستند، کبوتران صلح و آزادی به دور ایشان حلقه بزنند، باید گفت: اقای روحانی از قدیم گفتند: از کوزه همان
تراود که در اوست.
صالح کهندل زندان گوهردشت(رجایی شهر کرج)

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید: https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

13510787_614116282081948_5930200791134910161_n.jpg