#بگونه : زندانی سیاسی رسول حردانی ، در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و جلوگیری از آزادی وی ، از امروز شنبه دوازدهم تیرماه دست به اعتصاب غذای نا محدود زد.
همچنین شهرام پورمنصوری ، هم پرونده ای رسول حردانی ، نیز از روز دوشنبه هفدهم خردادماه به دلایل مشابه در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد و وضعیت جسمانی این زندانی وخیم گزارش‌ می شود.
این درحالی است که دژخیمان قضایی رژیم تاکنون هیچ اقدامی درجهت رسیدگی به خواسته های وی انجام نداده اند.
لازم به یادآوری است که رسول حردانی بیماری ‌ام اس دارد و قبلاً از طریق پزشک قانونی برای او عدم تحمل کیفر صادر شده است ولی هر بار دادستانی رژیم در تهران از آزادی وی جلوگیری کرده‌اند.

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah
13557701_615756515251258_5401814043558256251_n.jpg