یکنفر پرسید از آقای رهبر «ای بزرگ
در چنین جنگل چه فرقی هست بین گرگ و گرگ؟
از چه آن سردار را از جای خود برداشتید؟
از چه این سردار را در جای او بگذاشتید؟»
گفت «استاندارد ما گستاخی و هتاکی است
مایه ی پیروزی ما فرزی و چالاکی است
آن یکی کُند است، چابُک نیست، تُرمُز میکند
این یکی بهتر به زندانی تجاوز میکند»

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

13512182_615155065311403_4633550271044151655_n