‫#‏بگونه‬ : موسی میر ، زندانی چهل ساله محبوس در بند پنج زندان زاهدان ، به دلیل بیماری قلبی و در پی عدم رسیدگی درمانی به موقع ، روز چهارشنبه نهم تیرماه در زندان جان باخت.
وی در مدت چهار سال حبس خود، بارها به بهداری زندان منتقل گشته اما بدون درمان به زندان بازگشته بود.

لازم به یادآوری است که بهداری زندان زاهدان نزدیک به یک ماه است که به دلیل نداشتن بودجه کافی ، فاقد پزشک عمومی بوده و داروهای ضروری در این بهداری وجود ندارد.

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:

https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

13613218_616856581807918_3803177378378691283_o