#بگونه: روز یکشنبه بیستم تیرماه دژخیمان خامنه‌ای در زندان گوهردشت کرج ده زندانی را برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کردند. این انتقال که بعد از ماه رمضان صورت می‌گیرد در میان زندانیان زیر اعدام وحشت ایجاد کرده است.
اسامی سه تن از این زندانیان عبارتند از: فریبرز عزیزپور و حسن مهدی لو از بند دو موسوم به دارالقران و محمد طاهری از بند ده زندان گوهردشت کرج.
**************

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

13658952_619689618191281_1026608682693238277_n.jpg