#بگونه: صبح روز چهارشنبه بیست و سوم تیرماه نه تن از زندانیانی که طی روزهای گذشته به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند در یک اقدام جنایتکارانه و بصورت دسته جمعی اعدام شدند.
اسامی سه تن از این زندانیان: سید محمد طاهری، امیر خادم رضاییان و سعید احمدی عنوان شده است.
رژیم آخوندی تا روز بیست و دوم تیرماه مجموعاً سیزده تن از زندانیان زندان گوهردشت کرج را برای اجرای حکم ضدانسانی اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده بود. اسامی یازده تن از این زندانیان عبارتند از: ۱- فریبرز عزیز پور ۲- حسن مهدی لو ۳- سید محمد طاهری ۴- سعید اکبری ۵- حسن جوادی ۶- محمد قدیمی ۷- محمود زاهدی ۸- سعید حسین خانی ۹- سعید احمدی ۱۰- مرتضی جوادی و ۱۱- سجاد نعمتی.

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

13669340_620701268090116_2690034464108466319_o.jpg