‫#‏بگونه‬ : تعدادی از زندانیان اهل سنت زندان گوهردشت کرج که عمدتا از محکومان به اعدام هستند با نگارش نامه و همینطور ساختن هدیه ای دست ساز برای نرگس محمدی از وی درخواست کردند که برای حفظ و سلامت خود که سرمایه ارزشمند کودکان سرزمین ما است به اعتصاب خود پایان دهد و داروهایش را مصرف کند.
متن نامه به شرح زیر می باشد :

بسم الله الرحمان الرحیم
خواهر عزیز و ارجمند، خانم نرگس محمدی، ما زندانیان عقیدتی سنی مذهب که بعنوان قربانیان نقض حقوق بشر همواره از حمایت صادقانه و بدون تبعیض سرکارعالیه در زمانه ای که برابری و برادری تلخ واژه هایی جلوه می کند بهره مند بودیم از شنیدن اخبار ناگوار وضعیت نامناسب جسمی شما نگران و اندوهبار هستیم.
شکی نیست که شما ساده ترین حق انسانی و مادرانه را مطالبه می کنید، تماس با کودکانتان حق واضح شما است، فارغ از قانون، شرع نیز این حق را به رسمیت میشناسد بطوریکه در اسلام قطع کردن صله رحم گناه بزرگی شمرده شده خاصه اینکه از سوی کسانی که ادعای اسلام ناب را دارند! با اینحال و با علم به این حق، سلامت شما و وجود شما را روزنه امید و سرمایه مهمتری برای کودکان امروز و فردای این سرزمین می دانیم که لازم است آن را حفظ کنید.
ما جمعی از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان گوهردشت کرج بدینوسیله از شما خالصانه تقاضا داریم لطفا به اعتصاب غذای خود پایان دهید، داروهای خود را مصرف کنید و احقاق حقوق خود را به روشهای دیگری پی بگیرید. برای بیان احساسات برادرانه و نگران خود با حداقل امکاناتی که در زندان میتوان یافت هدیه ای ناقابل همراه با این نامه برای شما میفرستیم.
امید است که به لطف خداوند بزودی اخبار بهتری در مورد شما دریافت کنیم

برادران نگران شما، جمعی از زندانیان اهل سنت زندان گوهردشت کرج

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

13701178_621664014660508_5394010232571829399_o