#بگونه: یازده روز از اعتصاب غذای نوکیش مسیحی بیمار، مریم (نسیم) نقاش زرگران در زندان اوین میگذرد. مادر این زندانی در ویدیویی به بیان نگرانی ها یش در خصوص وضعیت فرزندش و آنچه بر دخترش در مدت بازداشت، بازجویی و سه سال زندان گذشته پرداخته است.
********

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah