#بگونه : یازده زندانی محکوم به اعدام از جمله چهار زندانی از زندان ندامتگاه ، چهار زندانی از زندان تهران بزرگ (فشافویه) ، یک زندانی از زندان قزلحصار ، یک زندانی از زندان گوهردشت کرج و یک زندانی زن از محلی نامشخص به انفرادی های زندان قزلحصار کرج منتقل شدند تا طی روزهای آتی احکام آنان در این محل به اجرا درآید.
لازم به ذکر است که صبح روز چهارشنبه بیست و سوم تیرماه نه تن از زندانیانی که طی روزهای قبل به سلولهای به انفرادی زندان گوهردشت منتقل شده بودند در یک اقدام جنایتکارانه و بصورت دسته جمعی اعدام شدند.

لازم به یادآوری است که در دوره ریاست‌جمهوری آخوند روحانی جنایتکار ، دو هزار و پانصد زندانی اعدام شده‌اند. گسترش اعدامها به‌ منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از خیزشهای اجتماعی است.

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

13662221_622352074591702_5959068275372478610_o.jpg