‫#‏بگونه‬ : زندانی سیاسی ، رسول حردانی که در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و جلوگیری از آزادی وی ، دست به اعتصاب غذا نا محدود زده است ، هم اکنون در هجدهمین روز از اعتصاب خود در وضعیت نامساعد جسمانی به سر می برد.
بهداری زندان گوهردشت کرج به دستور زندانبانان این زندان و جهت ایجاد فشار بر این زندانی اعتصابی از رسیدگی به وی خودداری می کنند و این درحالی است که زندانبانان رژیم از دریافت نامه اعتصاب غذای این زندانی خودداری کرده و به وی اعلام کرده اند ، به دستور دادستان رژیم از این به بعد هیچ نامه اعتصابی از سوی زندانیان دریافت نمی گردد.
رسول حردانی از هفده سال پیش در زندان به‌ سر می‌برد و می‌بایست در مرداد ماه سال گذشته آزاد می‌شد اما دژخیمان قضایی رژیم از آزادی وی خودداری می‌کنند.

لازم به ذکر است که زندانیان سیاسی سالن دوازده زندان گوهردشت کرج ٫ به نهادها و سازمانهای حقوق‌بشری نسبت به جان این زندانی سیاسی فراخوان داده و خواهان نجات جان وی شدند.

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

 

13737733_623559431137633_7145638211947510373_o