‫#‏بگونه‬ : علی اکبر سیاری از معاونان وزارت بهداشت کابینه آخوند روحانی به ارتش گرسنگان در ایران تحت حاکمیت آخوندها اعتراف کرد و گفت : در حال حاضر سی درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تایید می کند.
وی که روز پنجشنبه در جلسه کارگزاران رژیم در مورد ساماندهی امور جوانان صحبت می کرد با اشاره به این که بیست و پنج درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند ، افزود : ده میلیون و دویست هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی شده اند و حاشیه نشین ها بیشتر مهاجران روستایی و تهی دستان شهری هستند.
ستاری اضافه کرد : در حال حاضر یک میلیون و دویست هزار نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی می کنند. همچنین شهر تبریز پانصد هزار نفر حاشیه نشین دارد.
وی با اشاره به این که نابرابری های پنهان در جامعه رو به افزایش است ، گفت : فقر ، محرومیت اجتماعی ، پایین بودن شاخص های توسعه انسانی ، بی بهره ماندن از خدمات شهری ، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماری ها از جمله مسائل حاشیه نشینی است ، به طوری که نود و چهار درصد افراد ساکن در حاشیه شهرها اعلام کرده اند که از سطح پایین بهداشت برخوردارند.
معاون وزیر بهداشت رژیم همچنین خشونت ، اعتیاد ، فرار از منزل و زنان ویژه را از جمله مشکلات دیگر حاشیه نشینی دانست .
خبرگزاری حکومتی مهر که این خبر را منعکس می کرد افزود : ارائه گزارش وزارت بهداشت از آسیبهای اجتماعی بخش دیگری از جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان بود. اگرچه بسیاری از آمار ارائه شده در این گزارش محرمانه تلقی شد و اجازه انتشار پیدا نکرد اما همان میزان آمار منتشر شده نیز کافی بود تا ذهن بسیاری از شهروندان و مسئولان را به خود مشغول کند.

‫#‏ایران‬ ‫#‏فقر‬ ‫#‏گرسنگی‬
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah
14066314_638211929672383_7975252312311125650_o