#بگونه : زندانی سیاسی ارژنگ داودی که در زندان گوهردشت کرج محبوس می‌باشد روز یکشنبه هفتم شهریورماه چهل و سومین روز اعتصاب‌ غذای خود را پشت سر گذاشت.
وی هم‌اکنون از ناراحتی جدی ضعف جسمانی و همچنین دیابت خون و افت فشار خون مواجه است.
زندانبانان رژیم وی را تهدید نموده‌اند که در صورت عدم شکستن اعتصاب‌غذا به سلولهای انفرادی منتقل خواهند نمود.

لازم به یادآوری است که ارژنگ داودی در اعتراض به شرایط خفقان بار حاکم بر زندان و زندانیان دست به این اعتصاب زده است وی همچنین خواهان بازدید نماینده ویژه حقوق‌بشر از زندانهای رژیم ایران است.

#ایران #زندانی_سیاسی #ارژنگ_داودی #اعتصاب_غذا #زندان_گوهردشت_کرج
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah
14142040_642930265867216_2695843691530383477_n