#بگونه : بنا به گزارش رسیده، امروز بیت و سوم آبان، فعال سیاسی و مدنی زرتشت احمدی راغب، درمنزل خود توسط نیروهای امنیتی رژیم آخوندی دستگیر شد.
این دستگیری بدون ارائه حکم بازداشت انجام شده است و مآموران مزدور امنیتی رژیم وسایل شخصی زرتشت احمدی راغب را ضبط کردند.
**********************
#ایران #دستگیری #زرتشت_احمدی_راغب
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

15085719_683218741838368_6333699893883521985_n.jpg