#بگونه : سالن کنسرت باتکلان یک سال پس از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر پاریس با برگزاری کنسرت استینگ بازگشایی شد.
همزمان با بازگشایی این سالن تدابیر شدید امنیتی برقرار بود و با وجود ظرفیت هزار و ۵۰۰ نفری سالن تنها به تعداد هزار نفر بلیت فروخته شد.
مادر یکی از افرادی که سال گذشته و همزمان با حمله تروریستی در سالن بوده و نجات یافته، می گوید: «پسر من سال پیش در همین موقع در باتکلان بود و ما یکسال با این فاجعه سر کردیم. امسال اینجا آمده ایم تا این سختی ها را فراموش کنیم و از نو شروع کنیم.»
استینگ خواننده سرشناس بریتانیایی پیش از آغاز اجرای کنسرت از حاضران خواست تا به یاد قربانیان یک دقیقه سکوت کنند.
**********************
#پاریس #سالن_کنسرت #سالگردحملات_تروریستی
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah