در شهرستان ماسال از توابع استان گیلان، خانواده بی بضاعتی که تا چندی پیش مستأجر بودند و صاحب خانه آنها را به بیرون انداخت، چند ماهی است که مجبور شده اند، در روستای میر محله بخش شاندرمن زیر چادر و نایلون زندگی کنند؛ خانواده ای که در سرمای شدید این روزهای شمال و هوای برفی، منطقه شب ها را به سختی به صبح می رسانند و اگر همسایگان یاری شان ندهند، از داشتن سرویس بهداشتی و حمام هم محروم خواهند شد.در شرایطی که یکی از فرزندان این خانواده چهار نفره دختر دانش آموز سال دوم راهنمایی و دیگری دختری ۱۹ ساله است که شرایط برای آنها این گونه رقم خورده تا به همراه مادر و پدرشان زیر چادر و آسیب های نامحدود اجتماعی و طبیعی آن روزگار گذرانند.