#بگونه: فرانسه ۲۴ گزارشی از سرکوب رژیم آخوندی علیه جوانان ایران منتشر با عنوان ”شلاق زدن جوانان امری عادی در ایران“. بخشهایی از این گزارش در زیر آمده است:

ایرانیهای جوان علیه مجازات خشونت‌بار مأموران انتظامی اعتراض می‌کنند. ایرانیهایی که متهم به نقض مقررات جمهوری اسلامی هستند در معرض مجازاتهای قرون‌وسطایی مانند شلاق قرار می‌گیرند. این جوانان عکسهایی را روی اینترنت فرستاده‌اند تا به این رفتار مقامهای رژیم ایران اعتراض کنند.
جوانی ایرانی که به 20ضربه شلاق متهم شده عکسهای بدن کبود شده خود در اثر شلاق را روی اینترنت ارسال کرده است. این مجازاتها نشان می‌دهد که رژیم ایران به انواع مجازاتهای قرون‌وسطایی متوسل می‌شود.
در هر شهر ایران روزانه دستگیریها صورت می‌گیرد به‌طوری‌که امری عادی شده است. تعداد جوانان که در معرض این قانون شریعت در ایران قرار می‌گیرند بیش از آن است که در رسانه‌ها دیده می‌شود.
http://observers.france24.com/…/20161117-iranians-protest-v…
********************
#ایران #جوانان #شکنجه
15241423_691302544363321_3183530404589422452_n.jpg