#بگونه : بنا‌ به گزارشهای رسیده، امروز چهارشنبه پانزدهم دی، مأموران زندان، زندانی سیاسی صالح کهندل را به بند هشت اطلاعات زندان گوهردشت احضار کردند.
وی پس از بازگشت به بند به علت فشارهای روحی وارده توسط مأموران اطلاعات ، و بیماری دستگاه گوارش حالش وخیم شده است.
مأموران اطلاعات رژیم این زندانی را تهدید کرده‌اند که پس از پایان دوره زندان، آزاد نمیشوی و در صورتی که آزاد شوی هم حق نداری که در مکانهای عمومی حاضر شوی در غیراینصورت دوباره تو را دستگیر خواهیم کرد.
احضار صالح کهندل به اطلاعات زندان در حالی است که فقط یک هفته به پایان محکومیتش مانده است.
روال وزارت اطلاعات رژیم بر این است که برای زندانیان در آستانه پایان مدت محکومیت پرونده‌سازی مجدد کنند تا مانع آزادی آنها شود.
*************************
#ایران #زندان #زندانی_سیاسی
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

15894695_713097588850483_5124454241622837068_n.jpg