#بگونه: روز شنبه بیست و پنجم دیماه نود وپنج زندانی سیاسی صالح کهندل پس از ده سال اسارت در زندان گوهردشت کرج به قید وثیقه آزاد شد.وی با دو روز تاخیر و با پرونده سازی جدید آزاد گرددید.صالح کهندل در سال هشتادوپنج طی یک یورش به خانه شخصی دستگیر و به اتهام شرکت در مراسم سالگرد دکتر محمد مصدق و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به ده سال زندان محکوم گردید.صالح کهندل پس از دادگاهی و محکومیت به زندان گوهردشت کرج برای سپری کردن مدت زندان خود منتقل گردید.
****************
#ایران #زندانی_سیاسی #صالح_کهندل
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

16105497_719009128259329_8675979817969464643_n