#بگونه: دستگاه فاسد و آخوندی قضایی در ایران، خبرنگار نجف آبادی را به دلیل انتشار خبر “توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های این شهر” به تحمل 40 ضربه شلاق محکوم کرد.
در حالیکه ظلم و بی عدالتی در دستگاه قضایی رژیم بیداد می کند تا جاییکه حتی آمار درستی از اعدام شدگان نیز ارائه نمی شود، این خبرنگار توسط نیروی انتظامی شهرستان که مدعی بود عدد اعلام شده ناصحیح و تعداد موتورسیکلت های توقیفی ۸ عدد بوده به تحمل ضربات شلاق محکوم کرد. با اینکه از این خبرنگار تعهد کتبی گرفته بودند اما کینه نیروی انتظامی فروکش نکرد تا اینکه روز بعد او را مقابل منزلش دستگیر و حکم 40 ضربه شلاق در باره وی به اجرا در آمد.
اجرای چنین حکمی برای این خبرنگار نجف آبادی در حالی صورت گرفته است که طبق موازین قانونی می بایست رسیدگی به انتشار چنین خبری در دادگاه مطبوعات صورت گیرد؛ زیرا این یک جرم مطبوعاتی است و مسئولیت آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلكه دادگاه‌های مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی کند. اما از آنجاییکه در دنیای وحوش آخوندی انجام هر نوع بی عدالتی امکان پذیر است این خبرنگار نیز بدون رعایت شدن حقوق قانونیش متحمل حکم ناعادلانه 40 ضربه شلاق شد.

#مطبوعات #خبرنگار #دادگاه #شلاق
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

16114140_719480908212151_1165752896246131753_n