#بگونه : بنا بر گزارشهای رسیده، پرستاران زحمتکش برای گرفتن حق و حقوق خود از کارگزاران چپاولگر رژیم آخوندی، فراخوان به تجمع اعتراضی داده اند.. پرستاران دراین فراخوان اعلام کردند که تجمع اعتراضی پرستاران سراسر کشور در مقابل وزارت بهداشت رژیم برگزار خواهد شد. این تجمع بتاریخ دوم بهمن ماه دراعتراض به عدم پاسخگویی به مطالباتشان و قوانین برزمین مانده و اجرا نشده از جمله قوانین تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مشاغل سخت و ارتقای بهره وری، جایگزینی آیین نامه پرداخت مبتنی بر عملکرد با قانون مصوب مجلس رژیم ، اجرای ناقص آیین نامه صلاحیت حرفه ای و بی توجهی به مخاطرات اجرای برنامه کمک پرستاری و تداخل شرح وظایف این دوره و عدم پرداخت حقوق، مزايا و اضافه كار كادر درمان و علي الخصوص جامعه پرستاري، مقابل وزارت بهداشت تجمع خواهند کرد.
زمان: ۲بهمن ۹۵
مکان:مقابل وزارت بهداشت
***************************
#ایران #پرستاران #تجمع #اعتراض
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

16105907_719916308168611_5809810886807313944_n.jpg