#بگونه : خانم شعله پاکروان،در مورد حکم دادستانی رژیم آخوندی برای تودیع وثیقه جهت آزادی خانم شهناز اکملی، مادر جانباخته راه آزادی مصطفی کریم بیگی می نویسد :
مادران داغدار بالاترین وثیقه را پرداخت کرده اند. پسران و دختران زیبایشان که زیر خاک، به خاک بدل شده اند وثیقه آنانند. متن کامل نوشته وی به قرار زیر می باشد:
آیا دزدانی که دستهای پنهانشان در جیب مردم است هم، وثیقه میلیونی گذاشته اند که آزادانه دندان در گوشت مردم فرو میکنند؟
آیا قاتل ستار هم وثیقه گذاشته است؟
آیا قاتل مصطفای شهناز هم وثیقه گذاشته است؟
وثیقه صدمیلیونی برای شهناز به چه جرمی؟ به جرم دادخواهی؟ یا به جرم پاک کردن اشک سایر داغدیدگان؟
به جرم دست کشیدن بر سنگ شکسته سیاهی در گورستانی در شهریار؟ یا به جرم زاییدن پسرش؟
شرم بر من و ما اگر شهناز را متهم بدانیم.
مادران داغدار بالاترین وثیقه را پرداخت کرده اند. پسران و دختران زیبایشان که زیر خاک، به خاک بدل شده اند وثیقه آنانند. خاک فرزندان با اشک مادران، گل شده. از گل، سوتکی سفالین ساخته اند و بر آن میدمند تا خفتگان بیدار شوند. این رسم تاریخ است.
**********************
#ایران #سرکوب #نقض_حقوق_بشر

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah
16387127_726582710835304_1620502207500800012_n