#بگونه : در اروپا رژه ” فمينيستي ” وزرای زن در دولت سوئد و دهن كجی به رئىس جمهور آمريكا دونالد ترامپ و درآسيا و قلب خاورميانه و در بارگاه ” ام القرای زن ستيزی و بنيادگرايی و تروريسم” رعايت حجاب آخوندی به طرزی بی شرمانه و حقارت بار!
*********************
#ایران #فمنیسم #زن_ستیزی #سیاست_مماشات
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

16684218_734344746725767_5521995958788681193_n