#بگونه: در پی حکومت 38 ساله آخوندی که در طی همه این سالها بر دزدی و چپاول و غارت سرمایه های ملی و میهنی سوار بوده است، رئیس کمیته غارتگر موسوم به کمیته امداد به 11میلیون نفر زیر خط فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندها اعتراف کرد.
خبرگزاری اطلاعات آخوندی موسوم به مهر امروز به‌نقل از پرویز فتاح نوشت: «تعریف خط فقر به تعیین شاخص از سوی افراد مختلف بستگی دارد، بطور مثال با تعیین حداقل حقوق ٨١٢ هزار تومانی، ١١ میلیون نفر فقیر را شامل می‌شود و با تغییر این مبلغ تعداد فقرا نیز تغییر می‌کند». گرچه باید توجه داشت که این آمار حکومتی هرگز آمار واقعی مردم تحت ستم آخوندی نبوده و نیست و واقعیتها بسی فاجعه بار تر از چیزی است که در آمار کارگزاران آخوندی گزارش می شود.

#ایران #فقر #آمار #بگونه
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

17021907_742162869277288_4762088008674028004_n.jpg