#بگونه : بنابر فراخوان به تجمع اعتراضی معلمان سراسر ایران ،امروز نوزدهم اسفند، تجمع اعتراضی معلمان در شهرکرد، مریوان، بانه، شیراز، سنندج شکل گرفته است و هر لحظه بر شمار تجمع کنندگان افزوده میشود.
*************************
#ایران #معلمان #تجمع #اعتراض

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah