#بگونه: آيا براي رد گم كني است يا هوا پس است كه نمايندگان اُم القراي بنيادگرايي و تروريسم شده اند عابد و زاهد و مسلمانا!
عكس نمايندگان رژيم تروريستي آخوندها كه پس از حمله تروريستي در سوئد با اسكورت پليس براي گل گذاري به محل حادثه رفته اند آيا اشك تمساح ريختن نيست !

********************************
#ایران #ابوداعش #سوئد

 17834890_764976123662629_1035630815293328160_o.jpg