به گزارش كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها از شروع ساعات اولیه نمایش انتخابات در تهران و دیگر شهرهای کشور، گزارشی در ساعت های مختلف به دست ما رسیده که هموطنان و شهروندان این انتخابات را تحریم کرده اند و در زیر به نمونه های دیگری از این تحریم گسترده در تهران و سایر شهرها تا ساعت ۱۱صبح، اشاره شده است:
ساعت ۸ و ۴۵دقیقه صبح، خالی بودن حوزه مدرسه دخترانه توحید در خیابان حضرت علی اکبر ساوه؛
ساعت ۹ و ۳۰دقیقه صبح شعبه خیابان دبیرستان نمونه خدیجه الکبری در خیابان پروین در شهر قروه، تنها نیروی انتظامی مقابل شعبه حضور داشتند و از رای دهندگان در این ساعت خبری نبود.
ما بین ساعت ۸ و ۱۵دقیقه صبح الی ۱۱صبح شعبه های زیر به تعداد کم برای رای دادن رفته بودند و یا خلوت و بدون رای دهنده بودند:
شعبه دبیرستا ثارالله در خیابان قائم مقام شهر مشهد حداکثر ۳۰رای دهنده؛
شعبه مدرس اعظمی در خیابان معلم شهر سمنان ساعت ۹صبح، هیچ رای دهنده ای وجود نداشت؛
در اصفهان عموما تا ساعت ۱۰ و ۴۵صبح شعبه ها خلوت بود و تنها در این ساعت یکی دو صف کوچک مقابل مسجد نورباران اصفهان تشکیل شده بود؛
در شهر بروجرد شعبه ها تا ساعت ۹ و ۳۰صبح عموما خلوت بود و سربازان نیروی انتظامی و دو افسر مسلح در شعبه ها وجود داشت و تنها در شعبه آزادگان این شهر در این ساعت، ۱۲نفر برای رای دادن بودند؛
شعبه مسجد ولی عصر در اراک، تنها ۱۱نفر در ساعت ۹صبح در شعبه برای رای دادن حضور داشتند؛
صندوق رای شعبه نیار اردبیل در ساعت ۹ و ۳۰صبح، ۱۲نفر بیشتر حضور نداشتند که یکی از آنها هم خیلی کم سن و سال بود؛
تا ساعت ۱۰ و ۴۵دقیقه صبح، شعبه طالقانی نرسیده به میدان فلسطین به دلیل این که از اول صبح کسی به آن مراجعه نکرده بود، مجبور شدند این صندوق ها را به محل دیگری که گویا مسجدالنبی باشد، منتقل کنند؛
در یکی از شعبه های اخذ رای در پیرانشهر، تنها ۱۰نفر ایستاده بودند؛
شعبه دبیرستان امام رضا در چهار راه شهدای شهر مشهد، در ساعت ۸ و ۱۵دقیقه صبح، فقط ۱۵نفر برای رای دادن در صف ایستاده بودند؛
شعبه شماره ۲۲مدرسه دخترانه مبعث در بخش مرکزی مریوان در ساعت ۱۰صبح در مجموع بیرون و داخل مدرسه ۳۰نفر بودند؛
شعبه های اخذ رای گیری در نیشابور تا ساعت ۱۰صبح خالی و سوت و کور بودند؛
در تهران ساعت ۱۱صبح شعبه میدان آزادی و اطراف میدان آزادی کاملا خلوت بود و ترددی مشاهده نمی شد؛
از چهار حوزه اخذ رأي در نارمك و هفت حوض به نامهاي حوزه فرزانگان مدرن در ميدان ۴۱، حوزه الهام در ميدان ۴۲نارمك، حوزه هجرت در ميدان ۴۲، حوزه نبوت در هفت حوض، بیش از ۱۰نفر در حوزه ها وجود ندارد و تماما پاسداران آن منطقه را قرق کرده اند؛
ساعت ۹صبح در شعبه دبیرستان نمونه مطهری واقع در خیابان معلم، خیابان امجدی منش در تهران، داخل شعبه تنها ۲۵نفر مشاهده شده است؛
در ساعت ۹صبح در شعبه ۱۵۴۶میدان قزوین نفرات اندکی در شعبه حضور داشتند؛

شعبه خیابان ولیعصر در ساعت ۱۰صبح کاملا خلوت بوده است.