شسیشسیبش

#بگونه: سرزمینی به اشک و خون آغشته شده. اشک یک مغازه دار ایرانی از وضعیت بغرنج زندگی در کشوری که آخوندها بر آن حاکمیت دارند و مردمی که همگی دردمندند و کوچکترین رضایتی از وضع موجود ندارند.

#ایران #بگونه
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah