#بگونه: خلاصه گزارشی از کانر گفی در نشریه نیوزویک برگرفته از صدای آمریکا:
آزاده نامداری، مجری سرشناس تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران، از مدافعان صریح پایبندی زنان به حجاب اسلامی بوده است. او به طور معمول تصاویری از خود با چادر و حجاب کامل منتشر می کند و پیشتر گفته است زنانی که خود را نمی پوشانند خودشان را در معرض دید می گذارند.
حال که تصاویر آزاده نامداری در تعطیلات در کشور سوییس در حال نوشیدن آبجو بدون حجاب به رسانه ها درز کرده است، او به ریاکاری متهم شده است.
گروهی در رسانه های اجتماعی از جمله توییتر و فیسبوک نوشته اند: «ما با حجاب بر سر گذاشتن و آبجو نوشیدن شما مشکلی نداریم. مشکل ما این است که مردم ایران را احمق فرض کرده اید».
آزاده نامداری در ویدیویی در پاسخ به انتقادات از خود گفته است حجاب اش پیش از گرفته شدن این ویدیو از سرش افتاده بود و او چون در جمع خانواده بود نیازی به آن نمی دیده است.
نامداری درباره آبجو نوشیدن اش توضیحی نداده است.
او پیشتر در مصاحبه ای با روزنامه وطن امروز گفته بود: «خدا را شکر چادری ام».
http://www.newsweek.com/women-iran-iran-hijab-azadeh-namdari-642012
**************
#آزاده_نامداری #سوئیس #دورویی
20374758_827446484082259_8011839467264575152_n.jpg