#بگونه: براساس گزارش روز سه شنبه رویترز قبلا سپاه پاسداران رژیم از طریق دریای عمان یا سومالی، مستقیما سلاح و مشاوران نظامی خود را به تروریست های حوثی در یمن می‌رساند، هر چند این مسیر به دلیل بازرسی کشتی‌های گشتی برخی از کشورها دارای خطراتی بود.اما سپاه پاسداران اخیرا مسیر جدیدی را برای رساندن سلاح و دیگر کمک‌ها به حوثی‌های یمن یافته و آن، مسیر آبهای بین ایران و کویت است که به نظر می‌رسد به عنوان مسیر امنی برای دور زدن محاصره دریایی شورشیان حوثی یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در استفاده از این مسیر جدید، کشتی‌های ایرانی تجهیزات را در شمال خلیج فارس به کشتی‌های کوچکتر و قایق‌ها منتقل می‌کنند تا به این وسیله وارد آبهای کویت شوند. به نوشته رویترز، در این منطقه بازرسی دقیقی از کشتی‌ها صورت نمی‌گیرد و محموله‌ می تواند از طریق آبهای کویت، جایی در نزدیکی آبهای بین‌‌المللی به راحتی عبور کند.
این خبرگزاری به نقل از یک مقام ایرانی که نام آن برده نشده نوشت که ایران از این مسیر قطعات موشک، پرتاب کننده موشک و دارو به یمن فرستاده است.
این مقام ایرانی تاکید کرده است به طور ویژه تجهیزاتی که مسیر آبهای کویت به یمن فرستاده شده است، قطعات موشک است که شورشیان یمنی امکان ساخت آنها را به تنهایی ندارند.
*************
#یمن #تروریست #حوثی #موشک

20451850_829183480575226_5478327349129516938_o.jpg