#بگونه: دراین تصویر سه برادر از فرزندان دلیر بروجرد هستند که توسط دژخیمان خمینی در سالهای ۶۰؛ ۶۱ و ۶۷ به شهادت رسیدند. عکس سمت چپ سعید دارابی دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاهپور اهواز بود و از بهترین فرزندان مردم ایران بود که درماهشهر در سال شصت به شهادت رسید. عکس وسط سامان دارابی است که درهمدان به شهادت رسید و سمت راست مسعود دارابی است که در سیزده سالگی دستگیر شد وبه پنج سال محکوم شد ولی هفت سال در زندانهای مخوف بروجرد وخرم اباد زندانی بو تا در شصت و هفت سربدار شد. مادراین قهرمانان نمونه یک مادر مجاهد بود که هرگز کسی گریه اورا ندید تا وقتی که به دیدار فرزندان مجاهدش شتافت. پدر دارابی که این فرزندان دلیر را پرورش داده از معلمین آزاده و انسان ساز آن دیار است و در انتظار اجرای عدالت در باره فرزندان مجاهدش می باشد.
برگرفته ار فیسبوک یکی از کاربران
*****************
#بروجرد #جنبش_دادخواهی
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah
20604447_831238033703104_4956152684482153442_n.jpg