#بگونه: صبح روز ۳آبان۹۶ حکم اعدام یک متهم با اسم اختصاری ش ن که جوانی ۲۶ساله بود، در یکی از شهرهای استان کرمان به اجرا در آمد. اجرای این حکم، برای زهر چشم گرفتن از مردم در جهان آباد فهرج در ملاءعام انجام شد. شهرستان فهرج یکی از شهرستان‌های استان کرمان است.

اجرای اعدام در ملا عام از شنیع ترین اشکال شکنجه برای کسانی است که در انجام این اقدام شرکت میکنند. بار دیگر درخواست میکنیم، این نمایشات کثیف غیر انسانی را تحریم کنید و شرکت در اینگونه مراسم را به خود حکومتیان واگذار کنید. رقص مرگ جوانان بر چوبه های دار دیدن ندارد و از دیدن آن بپرهیزید و بخصوص از رفتن جوانان و کودکان به این مراسم اکیدا خودداری کنید.

برای این مراسم حضور زنان و مردان در کنار هم برای حکومتی که در همه جا به دنبال جداسازی زنان و مردان است هیچ مشکلی ندارد و کسی از حضور زنان جلوگیری نمیکند چون این مراسم به طور خاص با منافع حکومتی سازگار است که کار اصلی اش ناامید کردن مردم، تبلیغ خشونت و خودکشی است.
*********
#اعدام #جوانان #فهرج #کرمان

22829085_870063009820606_2755247685681978058_o