#بگونه: به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ششم دیماه، کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه اعتضاب کردند و مسیر بهره برداری را جهت اعتراض به نپرداختن مطالباتشان بستند.
********************
#ایران #کارگران #اعتراض #اعتصاب
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah