photo_2018-01-22_16-48-31.jpg

 

امروز دو‌شنبه دوم بهمن جوانان خشمگین در ایرانشهر ابتداء با سنگ و چوب به یک پاسگاه دلگان رژیم آخوندی تهاجم کرده و سپس این پاسگاه را به رگبار بستند. عوامل رژیم از شدت ترس و وحشت؛ توان و جرأت هیچ‌گونه پاسخگویی نداشتند.
این حمله در واکنش به یورش جنایتکارانه مأموران این پاسگاه برای بازداشت فرزند ‹پرویز بهادرزهی› صورت گرفت. در جریان این یورش که صبح امروز صورت گرفت زنان مانع از دستگیری پرویز بهادرزهی شدند. پس از آن مأموران اقدام به تیراندازی کرده و دو زن را مورد اصابت گلوله قرار دادند که از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.
این جنایت مأموران باعث خشم مردم به‌ویژه جوانان دلگان شد و آنها به پاسگاه انتظامی دلگان حمله کردند. گزارشها حاکی است: مأموران پنهان شده‌اند.

#ایران #خیزش_بهمن #تظاهرات_سراسری #قیام #اتحاد #آزادی