#بگونه: منصوره بهکیش به اتهام دادخواهی و پرسش ازکارگزاران رژیم جنایتکارآخوندی درباره قتل شش تن از اعضای خانواده‌اش در دهه شصت در دادگاه تجدیدنظر به هفت سال و نیم زندان محکوم شد.
**********************
#زندانی_سیاسی #منصوره_بهکیش #قتل_عام67
 27368371_928147240678849_7524726432089013554_o.jpg