#بگونه: آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو زندانی سیاسی که در پی مقاومتشان در زندان و اعلام حمایت از قیام سراسری مردم ایران به صورت غیرقانونی به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند، امروز چهاردهم بهمن دست به اعتصاب غذا زدند.
آنها طی بیانیه‌ای اعلام کردند که مسول مستقیم اتفاقات پیش رو برعهده دادستاني، قوه قضاييه و سپاه ثارلله است:
متن بیانیه:
١٠روز زمان كمي نيست برای جبران دستوری چند ساعته و برای اجرای قانون،١٠روز پيش با ضرب و شتم بدون هيچ توضيح قانوني به زندان قرچك منتقل شديم، محل اجراي حكم ما طبق قانون زندان اوين و بند زنان اين زندان بوده است و به هيچ عنوان حكم تبعيد در پرونده نداشتيم. مهم اين است كه اصل قانون تفكيك جرايم به راحتی نقض شده است. ١٠روز مهلت داديم تا ما را به بند زنان زندان اوين كه محل اجرای حكم ما ميباشد باز گردانند اما دريغ از حتي توضيح قانع كننده و قانوني برای اين جابجايی،از امروز١٤بهمن ٩٦در اعتراض به نقض قانون تفكيك جرايم وتبعيد غير قانونيمان دست به اعتصاب غذا خواهيم زد و باز يك هفته مهلت ميدهيم تا ما را به همان محل قبلی يعني بند زنان زندان اوين بازگردانند در غير اين صورت در روز شنبه ٢١بهمن ٩٦ لب بر آب هم خواهيم بست و تا زماني كه ما يعني آتنا دائمی و گلرخ ابراهيمي ايرايی را همزمان و به همراه هم به بند زنان زندان اوين باز نگردانند و همچنين سهيل عربي را كه در حمايت از ما و در اعتراض به اين تبعيد غيرقانونی در اعتصاب غذا و تبعيد به سر ميبرد را به بند سابق در اوين باز نگردانند دست از اعتصاب بر نخواهيم داشت و مسئوليت هر اتفاق ناگواری برای ما دو نفر و همچنين آرش صادقی و سهيل عربی و دوستان و رفقای ديگرمان كه در حمايت از ما دست به اعتراض زنند متوجه دادستانی، قوه‌قضاييه، سپاه ثارلله می باشد. در ضمن ما از خانواده‌هايمان خواستيم كه ديگر به ملاقات ما در زندان قرچك نيايند وعده ديدار ما در صورت بازگشت ما به زندان اوين و بند زنان آن در سالن ملاقات اوين خواهد بود و در غير اين صورت شخص حاج مرادي ميبايست جنازه‌های ما را به عزيزانمان تحويل دهد.
آتنا دائمی
گلرخ ايرايی
قرنطينه زندان قرچك
١٤بهمن
****************
#ایران #زندان_قرچک_ورامین #آتنادائمی #گلرخ_ایرایی #اعتصاب_غذا #قیام_بهمن #اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام #اتحاد #آزادی
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://telegram.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

27331975_929390890554484_3226061757619155888_n.jpg