#بگونه: زندانی سیاسی ارژنگ داودی از روز چهارشنبه ۲۷دی به طور ناگهانی و مشکوک از زندان زابل به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد و از آن تاریخ هیچ خبری از وضعیت وی در دست نیست.
**************
#زندانی_سیاسی_ارژنگ_داودی #زندان_زاهدان
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

28660542_956558994504340_5192071282717432321_n.jpg