#بگونه: بنابرگزارش های رسیده، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت۹۷ از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند.

آتنا و گلرخ از روز ۴ بهمن ۹۶ با ضرب و شتم ماموران زندان اوین شبانه به زندان قرجک ورامین منتقل شده بودند.

این دو زندانی سیاسی مقاوم در اعتراض به انتقال غیر قانونی از زندان اوین به زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زدند. در مدت اعتصاب غذای آنها، فعالان سیاسی و مدنی ، زندانیان سیاسی، اقشار مردمی و انجمنهای حقوق بشری با بیانیه ، نامه، پیام و در اعتراضات اجتماعی از آنها حمایت کردند و خواستار آزادیشان شدند.

عفو بین الملل نیز بارها نسبت به شرایط نامناسب آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنها شد.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی روز ۴ بهمن ماه ۹۶ توسط ماموران مزدور زندان اوین مورد ضرب و شتم وحشیانه قار گرفتن و به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. آتنا و گلرخ از ۱۶ بهمن اقدام به اعتصاب غذا کردند.

گلرخ ابرایی در شصتمین روز اعتصاب غذا با وضعیت وخیم و بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. اما با اصرار بر خواسته اش به اعتصاب غذای خود ادامه داد.

در روز ۷۹ از اعتصاب غذا به خواسته مادران جانباختگان راه آزادی اجازه دریافت سرم داد. وی از آغاز اعتصاب غذا تاکنون بیش از ۲۴ کیلو وزن کم کرده است.
*****************
#ایران #زندان_اوین #زندانی_سیاسی #آتنادائمی #گلرخ_ایرایی #اعتصاب #اعتراض
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

32266354_994946187332287_2197760973253640192_n.jpg