#بگونه: روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت جمعی از ایرانیان آزاده در بروکسل در محکومیت سفر جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی به بروکسل، یک تظاهرات در مقابل مقر اروپایی اتحادیه اروپا برگزار کردند.
**************
#بروکسل #آکسیون_ایرانیان_آزاده #جوادظریف #اتحادیه_اروپا
به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah