کارگران زندانی که روز جهانی کارگر دستگیر شدند امروز آزاد شدند
#بگونه: آرمین شریفه، یدالله صمدی و امیر شهابی که در روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند امروز سه شنبه ۲۵ ادریبهشت ۹۷ آزاد شدند.
#ایران
#آزادی
#کارگران
#زندانی

32384025_996576970502542_1225372040907718656_n.jpg