photo_2018-05-16_11-23-02

#بگونه: امروز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت ۹۷ مردم کازرون تظاهرات و راهپیمایی خود را از سر گرفتند تا به طرح جدا سازی و تجزیه این شهر توسط حکومت آخوندی اعتراض کنند.
#تظاهرات مردم #کازرون از میدان شهدا شروع شد و معترضان از سایر همشهریان خود خواستار حمایت و پیوستن به تظاهرات شدند.
*************
#ایران
#کازرون
#تظاهرات
#قیام
#براندازم

به کانال تلگرام و اينستاگرام بگونه بپیوندید:
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah